top of page

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Strony Internetowej:

  1. Zbieranie Danych Osobowych: a. Strona internetowa może zbierać dane osobowe od użytkowników poprzez formularze kontaktowe, komentarze lub inne interakcje. b. Rodzaj zebranych danych może obejmować imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. c. Dane są zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

  2. Cel Przetwarzania Danych: a. Zebrane dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników, dostarczenia informacji o usługach lub realizacji innych celów, dla których dane zostały zebrane. b. Dane nie będą używane do celów marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

  3. Cookies: a. Strona internetowa może używać plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. b. Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej.

  4. Bezpieczeństwo Danych: a. Właściciel strony podejmuje wszelkie możliwe środki, aby chronić zebrane dane przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub ujawnieniem. b. Stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak protokoły szyfrowania danych.

  5. Udostępnianie Danych Osobowych: a. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

  6. Prawa Użytkownika: a. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. b. Wszelkie żądania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres e-mail [adres e-mail kontaktowy].

  7. Zmiany w Polityce Prywatności: a. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Aktualizacje będą publikowane na stronie.

  8. Kontakt: a. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem [adres e-mail kontaktowy] lub formularza dostępnego na stronie.

bottom of page