top of page

Regulamin

Regulamin Strony Internetowej:

 1. Właścicielem strony internetowej jest FOOD SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą UL. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 34, 09-400 PŁOCK, NIP: 7743281804, REGON: 526596698.

 2. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania i zrozumienia treści regulaminu przed korzystaniem z serwisu.

 3. Strona internetowa ma charakter informacyjny i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z używania informacji zawartych na stronie.

 4. Wszelkie treści, materiały oraz grafiki zamieszczone na stronie są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela strony.

 5. Strona internetowa może używać plików cookies w celu poprawy funkcjonalności serwisu. Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 6. W przypadku przekierowań do innych stron, właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na tych stronach.

 7. Wszelkie dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony są chronione zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie.

 9. W razie naruszenia postanowień regulaminu, właściciel strony zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do serwisu.

 10. Regulamin podlega polskiemu prawu, a wszelkie spory rozstrzygane są przez właściwy sąd miejscowości, w której znajduje się siedziba właściciela strony.

 11. Kontakt z właścicielem strony możliwy jest poprzez kontakt@balmistrzowsportu.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie.

 12. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

bottom of page